Statek na konci cesty

Vejminek

Komerční ubytování pro veřejnost je zrušeno. 

Ubytování ve vejminku je možné pouze pro naše přátele, kteří nás jednou navštívit, nebo spolupracovníky (např. pro táborové vedoucí).

Rezervační kalednář je zde.